Trening kompetencyjny FBI zdecydowanie różni się od typowego strzelectwa statycznego, ponieważ powiązane jest z elementami ruchu (zmiany postaw). W swoim charakterze jest to inny rodzaj walki sportowej w którym mottem jest precyzja, siła, szybkość. Wymaga sporego wysiłku fizycznego, koncentracji, dobrej manualnej obsługi broni palnej, samodyscypliny, bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przestrzegania określonych zasad. Trening/test możemy zdefiniować jako świadomą i dobrowolną działalność człowieka podejmowaną w celu zaspokojenia swoich potrzeb np. zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech fizycznych i umysłowych. Trening FBI – przeprowadzany jest w formie rywalizacji zadaniowej. Uczestnik ma za zadanie uzyskanie jak największej liczby punktów maksymalnie 60 pkt przy takiej samej ilości wydanej amunicji. Punkty są zależne od ilości trafionych celów. Uczestnik startuje z bronią i amunicją ukrytą pod ubraniem. Postawa startowa we wszystkich zadaniach stojąc, ręce opuszczone wzdłuż tułowia lub z dłońmi skrzyżowanymi wzdłuż krocza. Strzelanie podzielone jest na etapy, które różni sposób wykonania strzelania, odległość, postawa i strzelanie zza zasłony.

Czas trwania: 2 godziny

  Ważność biletu: 12 miesięcy

  Miejsce realizacji: Katowice

  Warunki rezerwacji: Rezerwacja minimum na 7 dni przed realizacją przygody.

Inne ważne informacje: Przeznaczone dla osób, które posiadają znikomą wiedzę i umiejętności; wiek od 21 lat. Instruktorzy rygorystycznie podchodzą do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które zostaną omówione i w treningu utrwalone. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Instruktor ma prawo do odmowy dalszego szkolenia dynamicznego. W tym przypadku Klient kontynuuje strzelanie w formie strzelania statycznego doskonaląc swoje umiejętności.

 

Trening kompetencyjny FBI

449,00 

Podgląd vouchera